Старата къща се сепна и гредите й изскърцаха под тежестта на прогнилия покрив. Ослуша се пак и сърцето й трепна, което отново накара гредите да простенат. Дали сънуваше или наистина портата беше промърморила студено „добре дошъл“. Старата къща спеше от доста време. Предпочиташе съня. А когато не спеше си спомняше младостта и често въздишаше, което…

Дали врит ще пийте студена кола?“ С подобни думи ще ви посрещнат в повечето заведения в Златоград. А вие недоумяващо поклащaте глава. Сервитьорката, доловила объркването ви, повтаря: „Всички ли ще пиете студена кола?“. Такива са те златоградчани – винаги отзивчиви и усмихнати, а колоритният диалект е само едно от многото лица на градчето. С усмивка…