Пълната карта на археологическите находки в България е вече публична и може да се види тук: http://ariadne2.isti.cnr.it/index.php/browse/where?q=bulgaria Картата е много подробна, като описаните обекти са  на английски език. За нашия район има отбелязани много обекти около с. Бенковски. Обектите са отбелязани с координати (географска ширина и дължина). Обектите са предимно скални гробници и скални ниши. В…

България е една от най-богатите на злато територии. Особено голям брой златоносни реки има в Източните Родопи и по течението и притоците на р. Арда. За територията на Златоград, златоносни са всички западни притоци на р. Голяма и р. Върбица. Според екип от Софийския Университет, изследвал геоложките особености на района,  в къщите на Златоград има вградено…