Пълната карта на археологическите находки в България е вече публична и може да се види тук: http://ariadne2.isti.cnr.it/index.php/browse/where?q=bulgaria Картата е много подробна, като описаните обекти са  на английски език. За нашия район има отбелязани много обекти около с. Бенковски. Обектите са отбелязани с координати (географска ширина и дължина). Обектите са предимно скални гробници и скални ниши. В…