Всички знаем за величавия подвиг на патриарх  Евтимий, останал последен светски и духовен водач на обсадената средновековна столица Търновград. Легендата обаче сочи, че той бил заточен в южните български земи, най вероятно в Бачковския манастир, който по онова време имал метоси и земи по цялата Родопа планина. Легендите, запазени в паметта на родопчани, говорят за…