Една забравена и обрасла с храсти средновековна църква може да се окаже ключът към последните години от живота на патриарх Евтимий. Веднага след 24 май българският Индиана Джоунс – проф. Николай Овчаров, започва разчистване и проучване на храма от 13-14 век край с. Добромирци. Църквата се намира на 9 километра от Златоград. Има хипотеза, че…

Всички знаем за величавия подвиг на патриарх  Евтимий, останал последен светски и духовен водач на обсадената средновековна столица Търновград. Легендата обаче сочи, че той бил заточен в южните български земи, най вероятно в Бачковския манастир, който по онова време имал метоси и земи по цялата Родопа планина. Легендите, запазени в паметта на родопчани, говорят за…