Златоград: При наследниците на Кардашлъка „Тук карти, табла няма“, каза ни бай Асен. „Дойде човек, пие си кафето, каже си приказката и си иде. Мене половината планета ме знае“14 Пътят от Златоград към гръцката граница минава край някогашния Гогаджов хан, разположен на едновремешни вакъфски имоти на историческия път към Беломорието. Днес този път е по-оживен…

Беше по-различен от своите братя. Кой го беше накарал да се мисли за човек, не се знае. Може би, някой добър гост или жител на града го беше погалил, когато се е родил или нахранил. Може би, самият Бог ни го е пратил за пример. Ние не знаем. Той посреща или изпраща всеки, който е…