Златоград – Един далечен забравен родопски край. Здравата крепост на българщината в Даръдере.  (Статия във вестник „Слово” бр. 3842 / 20 ІV 1935г.) От толкова многото ми странувания по нашата хубава страна, единствено градовете Даръдере и Пашмакли не познавах до сега. И ето, че щастливата или нещастна съдба – това още не мога да кажа…

Борис (Енвер) и Серафим (Ешреф) Хакъеви пострадали заради християнската си вяра през 1913 година Тези новомъченици се родили в българомохамеданското семейство Хакъеви в гр. Даръдере (дн. Златоград, Смолянска област). Къщата им се намирала в махала „Голяма река” до църквата „Св. Георги”. Най-големият от тримата братя Хакъеви, Енвер, се родил около 1870 г. От малък се проявил…

Пълната карта на археологическите находки в България е вече публична и може да се види тук: http://ariadne2.isti.cnr.it/index.php/browse/where?q=bulgaria Картата е много подробна, като описаните обекти са  на английски език. За нашия район има отбелязани много обекти около с. Бенковски. Обектите са отбелязани с координати (географска ширина и дължина). Обектите са предимно скални гробници и скални ниши. В…

България е една от най-богатите на злато територии. Особено голям брой златоносни реки има в Източните Родопи и по течението и притоците на р. Арда. За територията на Златоград, златоносни са всички западни притоци на р. Голяма и р. Върбица. Според екип от Софийския Университет, изследвал геоложките особености на района,  в къщите на Златоград има вградено…