ЛИНК КЪМ  СБОРНИКА на Стойо Шишков от 1892г.    За писаната история на Златоград не се знае много. Останали са обаче много имена на местности в общината, които говорят за древното ни минало. Много от тези имена, съхранени в паметта на златоградчани, са в употреба и в наши дни. Най старият документ, описващ местностите в…

Пролетта не е просто сезон. Тя е ново начало. Тя е сигнал от природата за скъсване с депресията и стоенето вкъщи. Тя е времето, в което сменяме гардероба и излизаме навън – да подишаме въздух, да се насладим на слънцето, да усетим аромата на овошките, да чуем песента на птичките. Тази пролет не е като…

Златоград – Един далечен забравен родопски край. Здравата крепост на българщината в Даръдере.  (Статия във вестник „Слово” бр. 3842 / 20 ІV 1935г.) От толкова многото ми странувания по нашата хубава страна, единствено градовете Даръдере и Пашмакли не познавах до сега. И ето, че щастливата или нещастна съдба – това още не мога да кажа…

Борис (Енвер) и Серафим (Ешреф) Хакъеви пострадали заради християнската си вяра през 1913 година Тези новомъченици се родили в българомохамеданското семейство Хакъеви в гр. Даръдере (дн. Златоград, Смолянска област). Къщата им се намирала в махала „Голяма река” до църквата „Св. Георги”. Най-големият от тримата братя Хакъеви, Енвер, се родил около 1870 г. От малък се проявил…