ЛИНК КЪМ  СБОРНИКА на Стойо Шишков от 1892г.    За писаната история на Златоград не се знае много. Останали са обаче много имена на местности в общината, които говорят за древното ни минало. Много от тези имена, съхранени в паметта на златоградчани, са в употреба и в наши дни. Най старият документ, описващ местностите в…