Пълната карта на археологическите находки в България е вече публична и може да се види тук: http://ariadne2.isti.cnr.it/index.php/browse/where?q=bulgaria

Картата е много подробна, като описаните обекти са  на английски език. За нашия район има отбелязани много обекти около с. Бенковски. Обектите са отбелязани с координати (географска ширина и дължина). Обектите са предимно скални гробници и скални ниши. В тази част – около с.Бенковски има 11 такива обекта. http://ariadne2.isti.cnr.it/search?q=bulgaria&ghp=8&bbox=25.149765014648438,41.31972024630489,25.43437957763672,41.43719288420749

Порталът е европейски проект, в който Националният археологически институт и музей има значимо участие.

Ариадне събира и интегрира базата данни на 24 научни и технически организации от 16 европейски страни. Порталът прави достъпна за първи път част от археологическата карта на България с близо 500 големи обекти. Според доц. д-р Георги Нехризов той дава възможност на всеки да попълва базата данни, музеите да качват снимки и 3D изображения, като въздушно лазерно сканиране, което прави видим археологическия обект под гъста горска растителност.

 

Leave a Reply